top of page
tiilitehdaslogo-rosot6.png

Historia

Jokelan tiilitehdas perustettiin vuonna 1874 saviselle maa-alueelle pohjoiseen Tuusulaan. Alue valikoitui tehtaan paikaksi maaperän savipitoisuuden ja rautatien vuoksi. Suomen ensimmäinen ratayhteys kulki Hämeenlinnasta Helsinkiin. Jokelan rautatieasema valmistui vuonna 1875. 

Saven lisäksi tiilitehdas tarvitsi alueelta myös työvoimaa. Työntekijät saapuivat töihin lähialueilta ja tiilitehtaan ympärille muodostui nopeasti pieni teollisuus- ja asutuskeskus. Tämän asutuskeskuksen tunnemme nykyään nimellä Jokela. 

Tiilitehtaan toimintaa ja tuotantoa kehitettiin vuosien saatossa useaan otteeseen. 1900-luvun alkuun mennessä tehdas oli Suomen nykyaikaisin ja suurin. Tehtaan tuotantokapasiteetti oli parhaimmillaan 8 miljoonaa tiiltä vuodessa. Tiilitehdas oli alueen suurin työllistäjä aina 1930-luvulle asti.

v9146.jpg

Kuva Jokelan tiilitehtaalta 1940- tai 1950-luvulta Nikolai Breneff. Kuva on Tuusulan Museon arkistosta.
 

Yleinen teollistuminen ja rakennusalan suhdanteet ajoivat lopulta monet tiilitehtaat konkurssiin. Jokelan Tiilitehtaan aktiivikausi jatkui 85 vuotta ja viimeiset tiilet Jokelan Tiilitehtaassa lyötiin vuonna 1959. Tiiltä valmistui toimintakauden aikana mahdollisesti yli 400 miljoonaa kappaletta.
 
Vielä tänäkin päivänä Tiilitehtaan ympärillä on havaittavissa savennoston seurauksena syntyneitä lampia. Noin 500m kävelymatkan päässä tehtaasta on uimaranta; juurikin yhdessä näistä lammista. Lammesta nostettu savi jatkaa elämäänsä monissa Helsingin keskustan arvorakennuksissa. 
Jekku ry & Tiilitehdas

Jekku ry:n tapahtumakeskuksen myötä vanha tehdas on herännyt eloon ja se jatkaa uutta elämäänsä arvokkaana ja virkistävänä osana Jokelan kyläyhteisöä. 

Toiminnan ohessa Jekku ry huoltaa tiilitehtaan museoituja rakennuksia. Talven 21/22 aikana uunin suojarakennukseen veistettiin uudet puiset vesikourut ja keväällä 2022 aloitettiin kuivaamon vakkien kunnostaminen. Vanhoja vakkiovia on nostettu alkuperäisille paikoilleen ja massiivisten ovien kunnostaminen on aloitettu. 

Tuusulan Kunta on budjetoinut tulevalle vuodelle 300.000e kunnostusrahan tiilitehtaalle. Kunnostus on aloitettu talvella 2023 käymällä tilat läpi ja tekemällä kunnostusprojektista suunnitelma. Tuusulan Kunta on nimennyt Jonas Jönssonin Jekku ry:stä hankkeen projekti- sekä ohjausryhmään.

Rakennusten ja tiilitehtaan miljöön kunnossapito on arvokasta kulttuurityötä. Tiilitehdas on valtavan arvokas kohde varsinkin Jokelan kyläyhteisölle ja pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että rakennus on käytössä ja siitä pidetään huolta. Yhtä lailla pidämme tärkeänä, että tiilitehdasmuseota pidetään avoimena kaikille tiilitehtaan historiasta kiinnostuneille.

Kunnostustoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Tuusulan Museon, Museoviraston ja Tuusulan Tilakeskuksen kanssa.


 

bottom of page